ความเห็น 2399576

การศึกษาและจิตวิทยาในสูเราะฮฺยูซุฟ (1)

บะห
IP: xxx.204.138.167
เขียนเมื่อ 

อัสลามุอาลัยกุม ก็อยากบอกถึ่งอุสตารที่สอนทุกท่าน เวลาสอนอยากให้พูดภาษามาลายู ถึ่งแม้ว่ามีนักเรียนพูดมาลายูไม่ได้ ก็ฝากอุสตารค่อยๆสอน เพราะในปัจจุบันนักเรียนทุกคน จะนิยมพูดไทยเป็นส่วนมาก