ความเห็น 2371254

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) หลังประสบภัยน้ำท่วม >>>ครูน้อย

ผอ.ศักดิ์เดช
IP: xxx.53.111.76
เขียนเมื่อ 

ได้รับความร่วมมือทั้งผู้ปกครอง  นักเรียน  ครู นักการภารโรงอย่างนี้  โรงเรียนของเราต้องสวยแน่ ๆ ครับ

                        ผอ.ศักดิ์เดช