ความเห็น 23675

เราทำเพื่องานหรือเพื่อผ่านตัวชี้วัด กันแน่!

วีรยุทธ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
      อ่านบันทึกของคุณชายขอบ และ  Dr.Ka-poom แล้ว  เห็นด้วยครับกับการทำงานจริงๆ   เพื่อลูกค้าของเราคือประชาชน  การวัดหรือเกณฑ์ประเมินต้องมีส่วนที่อยู่ภายใต้บริบทของเราจึงจะเรียกว่า "มีส่วนร่วม"  แต่ที่หลงเอา "ตัวชี้วัด" มาเป็นเป้า  ก็คงจะบรรลุเพียงเป้า (ได้คะแนน)...แต่ไม่ได้พัฒนา "คน" หรือ "องค์กร" แต่อย่างใด