ความเห็น 236234

จิต..กับแมงมุม

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ในเรื่องของจิต ถ้าเราพยายามรักษาจิตของเราไม่ให้ไปยึดติดอะไรมากนัก  จิตของเราจะสูงขึน เรียกว่า จิตเป็นอิสระค่ะ

เป็นจิตไม่คับแคบ ม่เครียด ไม่ถุกบีบคั้น มีแต่ความเบาสบายค่ะ