ความเห็น 2358

จากหอคอยสู่ชุมชน

ภก.เอนก ทนงหาญ
IP: xxx.203.187.14
เขียนเมื่อ 

เห็นการทำงานในชุมชนของเทพธารินทร์ ทำให้รู้สึกว่าโรงพยาบาลที่อยู่ในอำเภอ ต่างจังหวัด หรือที่เรีกว่า ร.พ.ชุมชน มีโอกาสเข้าสู่ชุมชนได้ง่ายมากๆๆๆ   มากจนมองไม่เห็นว่าเป็นจุดแข็ง บางทีกลับมัวแต่มองหาอุปสรรคเสียด้วยซ้ำ

ขอบคุณเทพธารินทร์ ที่ให้ข้อคิดครับ