ความเห็น 2348962

เห็น..ดาวเคียงเดือน

เขียนเมื่อ 

ตื่นเช้าจังท่านพี่แก้ว ดาวเดียงเดือน อาทิตย์คู่จัน สร้างสรรค์เพื่อไทยครับ