ความเห็น 2343933

ระลึกถึงพรภิรมย์พิราลัย : ริมไกรลาส ๑-๒ (นิทานแม่โค ลูกโค )

เขียนเมื่อ 

สงสัยครับ หน้าต่างที่บอก"ให้ดอกไม้"  หมายถึงอะไรครับ