ความเห็น 2333243

ครูคือผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา

เด็กดี
IP: xxx.172.141.82
เขียนเมื่อ 

ครูคือผู้ให้