ความเห็น 2324682

เมื่อใจระบายสี

เขียนเมื่อ 

มองต้นตาลกลางพงและดงหญ้า

ดูเหมือนว่าป่านี้มีรอยไถ

ยามทอดทิ้งทุ่งร้างอยู่กลางไพร

เหมือนดวงใจทิ้งร้างอยู่ห่างกลอน   เอย.....