ความเห็น 2324191

การจัดการกระบวนการ(Process Management/Operation Management)

ชมนภัส มณีรัตน์
IP: xxx.24.86.68
เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมกับการนำงานประจำมาเขียนให้เข้ากับมาตฐานไ้ด้อย่างเห็นภาพการบริการจริง ๆ หากเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความเข้าใจในการคุณภาพอย่างแท้จริงแล้วจะช่วยลดภาระ ประหยัดแรงงาน ลดระยะเวลาอย่างมากทีเดียว

แต่น่าเสียดายเพราะปัจจุบัน

งานบริการในโรงพยาบาลเป็นภาระที่หนักหน่วงสำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่เข้าถึงคุณภาพแบบฉาบฉวย