ความเห็น 2324122

Aging Society จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไป เมื่อ "อายุ ไม่เข้าใครออกใคร เกษตรกรต้องเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนแก่"

เขียนเมื่อ 

เป็นคลื่นใต้น้ำ ที่รอวันกลืน ผืนดินและอนาคตเกษตรกรไทย

ต้องร่วมกันสร้างปราการป้องกัน ครับ