ความเห็น 2319409

พลโท ศ.ดร.สมชาย Share เรื่อง KM ที่ สตง. กับสภาที่ปรึกษาฯ

ธรรม
IP: xxx.130.198.35
เขียนเมื่อ 

หลังจากสมัยเลขาพรรณราย แล้ว สนง. สภาที่ปรึกษา

ก็ถอยหลังไปเรื่อย ... จนมาถึงสมัยเลขาชั่งทอง

ก็ต้องดูกันต่อไป