ความเห็น 2312515

จิตที่ไม่ประมาท

เขียนเมื่อ 

เมื่อใดที่เราสัมผัสและเข้าถึงความจริงของชีวิต เมื่อนั้นเราจะไม่ประมาท ใครเข้าถึงความจริงได้เร็วเท่าใด ย่อมพบกับความสุขได้เร็วเท่านั้น