ความเห็น 23107

คนท้องกับการแท้งทางสังคม

จตุพร
IP: xxx.113.51.36
เขียนเมื่อ 

        ทางสาธารณสุข พยายามพัฒนาสุขภาพของชุมชน

ด้วยวิธีแบบองค์รวม (Holistic)ดูแลกันทั้ง กาย ใจ จิตและสังคม

และที่แน่นอนที่สุดนั้น คือการ "พึ่งตนเองทางสุขภาพ"

เรื่อง พึ่งตนเองเป็นเรื่องสำคัญ โรงหมอ และเจ้าหน้าที่สุขภาพ มากมายที่อ่านคำว่า การสร้างสุขภาพ ได้ แต่การปฏิบัติบางครั้งก็ติดด้วยอะไร...มากมาย

ตอนนี้พึ่งใครก็ยากนะครับ  "พึ่งตัวเอง" เถอะครับ

และทุกอย่างมันเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกันไปหมด คงต้องช่วยกันคิดและพัฒนาทั้งระบบ ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆพร้อมกันครับ