ความเห็น 2305930

คำประพันธ์

เขียนเมื่อ 

เป็นความรู้เพิ่มเติมค่ะ ปกติแล้วชอบวิชาภาษาไทยนะคะ เพราะเป็นวิชาของชาติไทยแล้ว เมื่อมองอย่างลึกซึ้ง ภาษาไทยเราเป็นภาษาที่สละสลวยพอสมควรค่ะ