ความเห็น 2305073

กระดานชนวน (ไทย) กับ กระดานชนวน (ฝรั่ง)

เขียนเมื่อ 

Christmas เวียนมา ขอให้สุข
ไม่มีทุกข์ ร่ำรวย ด้วยสุขี
มีคนรัก มากมาย อีกเพื่อนดี
ขอให้มี สุขใจ ตลอดปี.........และตลอดไป
อีกทั้งนี้ ปีใหม่ ขอให้ชื่น
รักยั่งยืน ผิวสวย หน้าสดใส
แข็งแรงดี มีสุข ปลอดโรคภัย
สุขกายใจ ตลอดปี หน้านี้เทอญ..................