ความเห็น 2304222

พระอภิธรรมปิฎก อธิบายอย่างไร...?

ไร้สังกัด
IP: xxx.52.156.185
เขียนเมื่อ 

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=26&A=8134&Z=8214

พระอานนทเถระได้เรียนธรรมจาก

พระพุทธเจ้ามา ๘๒,๐๐๐ ธรรมขันธ์ ได้เรียนมาจากสำนักภิกษุมีพระธรรม

เสนาบดีเป็นต้น ๒,๐๐๐ ธรรมขันธ์ จึงรวมเป็นที่คล่องปากขึ้นใจ

๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ์