ความเห็น 228396

ใจบางบาง - หนุ่มเสก เสกสรร ชัยเจริญ

เขียนเมื่อ 
  • คารวะ  ท่าน  ชอลิ้วเฮียง
  • แฮ่มๆ  ท่านชอลิ้วเฮียง...เปี๊ยน...ไป  (หน้าตาเปี๊ยน  ไป)  อืม  บางครั้งบางที  ภาพเดิมๆก็เป็นที่ประทับใจผู้พบเห็นนะคะ...แต่ก็  อ้ะนะ  นานาจิตตัง  ต่างจิต  ต่างใจ
  • ขอบคุณกับเพลงเก่าๆค่ะ