ความเห็น 2282953

การเสวนาเรื่อง "จริยธรรมสร้างได้"

beeman 吴联乐
เขียนเมื่อ 
  • อะโห ท่านอาจารย์ JJ ใช้บันทึกของ beeman โฆษณาบันทึกของท่าน..อิอิ
  • ร่วมด้วยช่วยกันครับ