ความเห็น 228013

บล็อก (Blog or Weblog) คืออะไร?

เขียนเมื่อ 
มือใหม่เหมือนกันค่ะ  จะฝึกหัดเขียนบ้าง..