ความเห็น 2279090

หนึ่งกวีในใจฉัน หนึ่งบทประพันธ์ที่ชื่นชม (๒) บันทึกเล่มเหงา - โสตถิเทพ แสวงประเทือง

เขียนเมื่อ 
  • น้องIco32คุณยายร่ายกลอนฝากลมผ่าน
  • ราตรีกาล คิดถึงกัน ผ่านจันทร์สวย
  • ขอบพระคุณยิ่งนัก ฝากอำนวย
  • ถึงคุณยายคนสวยด้วยเช่นกัน