ความเห็น 2278021

มูลมังอีสาน

เขียนเมื่อ 

วิชาดนตรี  ลูกสาวเลือกโหวด  อาจารย์บอกว่า แค่เห็นชนิดของเครื่อเล่น ก็ให้คะแนนเต็มไว้ก่อนแล้ว   แล้วค่อยหักลบลงเมื่อสอบปฏิบัติ ว่าจะสามารถเป่าได้หรือไม่

เครื่อนดนตรีของอิสาน ฟังเพราะนะค่ะ

บางอย่าง ฟังแล้วเศร้า