ความเห็น 2276824

หนึ่งกวีในใจฉัน หนึ่งบทประพันธ์ที่ชื่นชม (๒) บันทึกเล่มเหงา - โสตถิเทพ แสวงประเทือง

เขียนเมื่อ 

    คืนนี้จันทร์สวยงามอร่ามฟ้า

    ฝากสายลมพัดพาความคิดถึง

    ถึงอยู่ไกลแต่ใจยังคะนึง

    ส่งเพลงรักหวานซึ้งถึงพี่อิง