ความเห็น 22752

คนเชื่อเรื่องกรรม

Audit 1
IP: xxx.113.61.166
เขียนเมื่อ 

         ขอแสดงความยินดีที่เลิกช็อตยุง(ฆ่ายุงด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์) ได้สำเร็จ แล้วต่อไปก็พยายามขยายผลไปยังสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ด้วย

         ศีลข้อที่ 1 ปานาฯ ก็จะบริสุทธิ์  เป็นบุญเป็นกุศลแก่เราที่ไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่น 

        เป็นกำลังใจให้ครับ