ความเห็น 2272928

ทำขวัญนาค 5 (ความเชื่อถือและศรัทธาในพิธีกรรม)

IP: xxx.207.159.90
เขียนเมื่อ 

ไม่ว่าจะเป็นหมอขวัญจะมีประสบการณ์มาก หรือมีอายุ ก็อยู่ที่ความสามารถ และความกล้าที่จะสืบทอดภูมิปัญญา ก็ควรให้โอกาส

และสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ ไม่ใช่เกิดจากความเชื่อและศรัทธาน้อยลง ถ้าหมอขวัญที่มีอายุน้อยและมีความสามารถก็ควรให้โอกาส