ความเห็น 2268915

Aging Society จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไป เมื่อ "อายุ ไม่เข้าใครออกใคร เกษตรกรต้องเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนแก่"

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณพี่ปู ครับ ขอบคุณ สำหรับความห่วงใย และกำลังใจครับ
อยากให้พี่ปูนำมานำเสนอ ครับ เป็นตัวอย่างการจัดการเรียนรู้สำหรับที่อื่นต่อไปครับ