ความเห็น 2268909

Aging Society จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไป เมื่อ "อายุ ไม่เข้าใครออกใคร เกษตรกรต้องเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนแก่"

เขียนเมื่อ 
Ico32
✿อุ้มบุญ✿ ขอบคุณครับ การพัฒนา ต้องรวมเป็นกลุ่มก้อนจัดการดี ได้ ถึงจะมีน้ำหนัก ต่อรอง
ต่างคนต่างทำ เป็นเบี้ยหัวแตก เป็นเบี้ยล่างของทุนใหญ่ ที่มีระบบการจัดการที่ดี ครับ