ความเห็น 2268859

Aging Society จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไป เมื่อ "อายุ ไม่เข้าใครออกใคร เกษตรกรต้องเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนแก่"

เขียนเมื่อ 

มาชม มาเชียร์ คุณน้องหนุ่ม ชาวนาวันหยุด

แถวบ้านพี่ เริ่มลดการใช้สารเคมี เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ แม้ไม่ร้อยเต็ม ก็นิมิตหมายดีๆ ค่ะ ขอบคุณค่ะ  :)