ความเห็น 2268854

Aging Society จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไป เมื่อ "อายุ ไม่เข้าใครออกใคร เกษตรกรต้องเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนแก่"

เขียนเมื่อ 
  • เต็มเปี่ยมเชียวค่ะ ถ่ายทอดได้ยอดเยี่ยม...
  • ชื่นชม
  • และจะช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เมืองไทยเข้มแข็ง