ความเห็น 2268705

วาดเส้นดอกไม้ 2

ไผ่ไม่มีกอ
เขียนเมื่อ 

พี่ณัฐเป็นศิลปินตัวจริง

และมีธรรมะในใจด้วย