ความเห็น 2253227

งานกฐินบุญประจำปี ๒๕๕๓ ของ SCB ที่วัดอุโปสถาราม จังหวัดอุทัยธานี

เขียนเมื่อ 
  • พี่ใหญค่ะ✿อุ้มบุญ✿ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วย....