ความเห็น 2250269

Aging Society จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไป เมื่อ "อายุ ไม่เข้าใครออกใคร เกษตรกรต้องเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนแก่"

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ

คุณ sr สำหรับคำแนะนำ ครับ รอบต่อๆไปจะนำมา e-commerce ของเกษตรกร มา review เป็นแนวทางต่อยอดครับ

คุณ วอญ่า แวะมาประชาสัมพันธ์ข่าว

คุณครู ธนิตย์ สุวรรณเจริญ ยินดีครับ ต้องสร้างความตระหนัก และรักอาชีพเกษตรกรให้ลูกๆเกษตรกร ครับ ที่บ้านกร่างพิษณุโลก ก็เป็นแหล่งเกษตรใหญ่ พอๆ กับการเป็นเเหล่งรับน้ำหลาก ที่เดียวนะครับ

ถ้านำเสนอทั้งหมดแล้วเชื่อว่าการเกษตร ไม่ยากลำบากเหมือนแต่ก่อนครับ

ขอบคุณครับ