ความเห็น 2249849

Aging Society จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไป เมื่อ "อายุ ไม่เข้าใครออกใคร เกษตรกรต้องเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนแก่"

เขียนเมื่อ 
  • ได้ความรู้มากครับ..
  • 12-13 ปีข้างหน้า บ้านเราจะมีคนชรามากกว่าเด็กเป็นครั้งแรก และอีก 20 ปีคนชราจะเป็น 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ เทียบได้กับสถานการณ์คนชราล้นประเทศอย่างญี่ปุ่นในปัจจุบัน
  • ส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลก ขณะที่ผลผลิตต่อไร่กลับต่ำกว่าอีกหลายๆประเทศ บ่งบอกว่าบ้านเราใช้ทรัพยากรในการผลิตนี้มหาศาล หรือสิ้นเปลืองกว่าที่อื่นๆ 
  • ประชากรในภาคเกษตรลดลง และสูงวัยขึ้น ปัญหาที่จะเกิด..
  • สรุปว่าทุกฝ่ายต้องตระหนักและร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหานะครับ
  • ขออนุญาตนำไปใช้เป็นข้อมูลสอนนักเรียน เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ
  • ขอบคุณความรู้ และขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือนครับ