ความเห็น 2249411

Aging Society จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไป เมื่อ "อายุ ไม่เข้าใครออกใคร เกษตรกรต้องเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนแก่"

sr
IP: xxx.179.124.209
เขียนเมื่อ 

"....พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็ง มีอำนาจต่อรองแทนเกษตรกรได้..."

I think farmers coops should be run for member farmers by members (not necessary farmers but living in the community and appointed by member farmers). There is a wide gap (profit margin) in prices 'at the farm-gate' and 'on the shop display'. One common formula for setting up price at the shop is the sum of {price at the farm gate + packaging and transport + cost of sale + profit + taxes}. This formula usually sets the price on the shop display at 400% the price at the farm gate.

The margin is enough to make good living for smart farm sons and witty farm daughters who do not wish to carry on farming. There are many farming family business opportunities that can take farm sons and farm daughters from a home-shop to Internet-shop to world-market. The phrase 'fresh from our farm to your table' should already appeal to consumers at large ;-) -- a good promotional start.