ความเห็น 2248882

Aging Society จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไป เมื่อ "อายุ ไม่เข้าใครออกใคร เกษตรกรต้องเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนแก่"

เขียนเมื่อ 

อันแน่นด้วยสาระจริงๆ ขาดข้อมูลนิดหน่อยครับว่า เกษตรกรร้อยละเท่าไรที่ชอบอ่านข้อมูลจากแหล่งต่างๆ นะ ผมว่า