ความเห็น 2248423

Aging Society จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไป เมื่อ "อายุ ไม่เข้าใครออกใคร เกษตรกรต้องเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนแก่"

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ขจิต

อาจารย์ ตอบไว รวดเร็วปาน กามนิตหนุ่ม เลยครับ

ขอเป็นหนึ่งกระบอกเสียง

ผลักดัน "Aging Society ภาคเกษตร" เป็นวาระประเทศไทย ด้วยนะครับ

รอบต่อไปจะ review Aging Society ของภาคเกษตรญี่ปุ่น ต่อครับ

เค้าเตรียมการรับมือมาอย่างเป็นระบบครับ (อายุโดยเฉลี่ยเกษตรกรญี่ปุ่น 60-70 ปี )