ความเห็น 2247792

กศน.ตำบลนาข่า

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ..ควมตั้งใจจริงและความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ สองสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน พูดแล้วก็เหลืออยู่อย่างเดียว คือ ลงมือทำ ครับ ผมจะคอยดูผลงานของ กศน.ตำบลนาข่า เอาใจช่วยและจะลงไปช่วยด้วยครับ

ห้องสมุดชุมชน ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน บ้านหลังเรียน คือ งาน กศน. เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน

กศน.ตำบล ต้องมีประโยชน์กับประชาชน อีกสามเดือนผมจะส่งแบบประเมินความพึงพอใจ "กศน.ตำบล" ไปให้ประชาชนกรอกครับ