ความเห็น 2246863

194.น้ำใจใครก็บังคับกันไม่ได้

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ดร.ขจิตที่ทราบครับ