ความเห็น 2246861

194.น้ำใจใครก็บังคับกันไม่ได้

เขียนเมื่อ 

Ico32

หนึ่งเดียวถูกต้องครับ