ความเห็น 2223337

น้ำในคลอง...

เขียนเมื่อ 

พี่เยาว์คะ ดีใจได้ข่าวคราวหนุ่มน้อย สาธุบุญ นะคะ .. โห น้ำนอง ต่อไป จะเกิดปรากฏการณ์ รักข้ามคลอง ;)

ส่งกำลังใจ เหมือนในเพลง .. บ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้ บ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้น วันที่น้ำนอง เราสองก็ได้ปะหน้ากัน ;;)