ความเห็น 221675

ภูมิสังคมวัฒนธรรมของมณฑลและรัฐต่างๆในสหภาพพม่า

เขียนเมื่อ 

1241228836_m

727850228_m

          I Am Terror

เราแตกต่างเพื่ออยู่รอด

ร่วมขบวนการ"ไร้การก่อ"กันเถอะ