ความเห็น 2202588

จิตประภัสสร (รวมคำบรรยายของท่านพุทธทาส)

เขียนเมื่อ 

หากเราพึงทำความสนิทสนมกับอาคันตุกะ

โดยไม่เลือกหน้าว่ามาดีหรือร้าย

ทักทายมันเหมือนผู้มีพระคุณของเรา..ไม่ดันและไม่ดึง..

เมื่อนั้นแหละจะได้ลิ้มรสแห่งจิตปภัสสร..อย่างงดงามขอรับพี่ณัฐรดา..