ความเห็น 2202310

จิตประภัสสร (รวมคำบรรยายของท่านพุทธทาส)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

      ชอบตอนนี้ค่ะ " สิ่งที่เราเรียกว่า จิตเดิมแท้ ที่เป็นตัวเดียวกับปัญญา เรา

หมายถึงจิตที่ว่างจากการยึดมั่นถือมั่น"

                 ขอบคุณค่ะ