ความเห็น 2200941

จิตประภัสสร (รวมคำบรรยายของท่านพุทธทาส)

เขียนเมื่อ 

...เป้นบันทึกที่เข้ากับ อารมณ์ "เบื่อ" ของผมตอนนี้อย่างมาก ขอบคุณ ธรรมะที่บางครั้งเหมือนบังเอิญ บางครั้ง เหมือน ฟลุก ที่ได้เจอ

...ขออนุโมทนาบุญในธรรมทานนี้ขอรับ