ความเห็น 2200793

จิตประภัสสร (รวมคำบรรยายของท่านพุทธทาส)

เขียนเมื่อ 

คำนี้ได้ยินครั้งแรกที่เสถียรธรรมสถานครับ

ลึกซึ้งดีครับ ทำให้รับรู้เพิ่มเติมละเอียดมากครับ

เขียนบทความได้ดีครับ