ความเห็น 219453

ฉือจี้ ที่นี่มีแต่รัก

เขียนเมื่อ 

ได้หลักคิด และ หลักวิชา น่าเลื่อมใส ครับ

 มีหลายหน่วยงาน หลายองค์กรไปเยี่ยมยาม กลับมาแล้ว

  "หาหลักปฏิบัติ นำมาปรับใช้ ให้เกิดการพัฒนา ตามบริบท และ วัฒนธรรม ขององค์กร ไม่ชัดเจน"

 วันก่อนไปเยี่ยมศิษย์เก่า รังสีเทคนิค ที่ ร.พ น้ำพอง คุณหมอวิชัย ท่านผู้อำนวยการ ท่านก็ไปดูมา และ นำมาปรับใช้ ท่านเล่าว่าท่านเป็นโรงพยาบาลวิถีพุทธ ใช้ ศีล ๕ ธรรมดาๆ ครับ