ความเห็น 2185770

เปลี่ยนจากผู้โกรธ ผู้ปวด เป็น "ผู้ดู" คำสอนของพระไพศาล วิสาโล

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ บันทึกนี้ค่ะ อ่าน เรียก สติ