ความเห็น 218351

นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

เขียนเมื่อ 
P

หลวงพี่ชอบอ่าน ประวัติศาสตร์ อัตตประวัติ ชีวประวัติ ..แต่มิใช่ประเภทไปสืบค้นหามาอ่าน... สนใจทำนองเจอแล้ว ถูกใจก็อ่าน ประมาณนั้น...

อีกอย่าง วันก่อนที่คุยกับน้องในประเด็น แว่นปัจจุบัน ...ตอนนี้ มีหนังช่อง7 เรื่อง ปูโสมเฝ้าทรัพย์... ซึ่งหลวงพี่เคยดูครั้งแรกตอนเด็กๆ เค้าก็สร้างตามสภาพสังคมช่วงนั้น ดูแล้วน่ากลัว (ภาพข่าวดำด้วย)...

ตอนนี้สร้างใหม่ หมอผีที่มาค้นหาสมบัติ ใช้มือถือ และ.......ฯลฯ

หลวงพี่คิดว่า การสร้างหนัง ก็คล้ายๆ การเขียนและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์... พอสร้างใหม่มาอีกครั้ง ก็มักจะเขียนบทใหม่ แล้วใช้สถานการณ์สังคมปัจจุบัน...ซึ่งคล้ายๆ กับใช้ แว่นปัจจุบันมองประวัติศาสตร์...ประมาณนั้น

เจริญพร