ความเห็น 218049

นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับ

กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้ามากครับที่ได้กรุณาเลือกผมเป็นบล็อกเกอร์ในดวงใจ และได้กรุณาอ่านที่ผมเขียนมาตลอดครับ

จริงๆแล้วผมแค่เขียนตามหนังสือที่อ่านครับ คงจะยังไม่มีความสามารถพอที่จะ "เล่า" เรื่องประวัติศาสตร์ได้ครับ

แต่ที่พระคุณเจ้าได้กล่าวมา ทำให้ผมลองมองย้อนกลับไปที่บล็อค ก็มีแต่เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กับการเมืองเยอะจริงๆ

ขอเวลาสักหน่อยแล้วกระผมจะทำตามธรรมเนียมครับ

กราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับ

ต้น