ความเห็น 217810

นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

เขียนเมื่อ 
P

นั่นแหละ....

คิดถึงน้องวีร์ เลยแหละ.........

เจริญพร